Program: F. Chopin: Valčíky op. 34, C. Debussy: L’isle joyeuse, K. Szymanowski: Mazurky op. 50 č. 3, 4, 13, Variace b-moll op. 3, F. Chopin: Barkarola Fis dur op. 60, L. van Beethoven: Sonáta As dur op. 110
Mateusz Tomica (Polsko)

Městské divadlo, 20.00, koupit vstupenku

Mateusz Tomica je laureátem řady ocenění na národních i mezinárodních klavírních soutěžích. Mezi jeho nedávné úspěchy patří 2. cena na 12. mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Darmstadtu (první místo nebylo uděleno) a zvláštní cenu za nejlepší provedení mazurky F. Chopina. Vystudoval Hudební akademii Karola Szymano-wského v Katovicích.
V současné době studuje na Hochschule der Künste Bern ve Švýcarsku. V posledních letech Mateusz Tomica vystupoval v Evropě i mimo ni na místech jako Švýcarsko, Německo, Velká Británie, Spojené arabské emiráty a Rakousko