Přednáška doc. MUDr. Richarda Urbánka, CSc.
Červený sál, Společenský dům Casino, 15.00, v českém jazyce, vstup zdarma

Doc. MUDr. Richard Urbánek CSc. pracoval zprvu na Alergologickém oddělení pražské Vinohradské nemocnice, později také v doškolování lékařů, Fakultní Thomayerově nemocnici a IKEM, v roce 1992 habilitoval z alergologie a lékařské imunologie. V devadesátých letech působil jako vědecký sekretář České společnosti alergologie a klinické imunologie, od roku 1994 se specializuje na prů-myslovou alergologii a koordinuje programy zdravotního monitoringu v chemickém průmyslu, zejména tam, kde existuje riziko alergizace nebo i rozvoje zejména respiračních alergoz při expozici alergenům na pracovišti. Tuto činnost vyvíjí v současné době v celé Evropě.
Jeho největším koníčkem je klasická hudba, vzhledem ke své profesi se zajímá o hudebníky také jako o lidi a pacienty….