Prof. Ivan KLÁNSKÝ

Předseda Společnosti F. Chopina, předseda poroty Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina

MgA. Martin KASÍK, Ph.D.

Místopředseda Společnosti F. Chopina, ředitel festivalu Fryderyka Chopina

PhDr. Luděk NOSEK

Místopředseda Společnosti F. Chopina

Eva SMEJKALOVÁ

Tajemník

Anna KOTOUNOVÁ

Tajemník

Růžena KNEDLÍKOVÁ

Členka Výboru

Mgr. Dominik PETR

Člen Výboru, výtvarník festivalu

Mgr. Halka KLÁNSKÁ

Členka Výboru

Eva BOGOUNIOVÁ

Členka Výboru