Fryderyk Chopin během svého života navštívil české země celkem čtyřikrát a zejména v Praze, Mariánských Lázních a Karlových Varech prožil šťastné chvíle. Není proto divu, že bylo vyvíjeno úsilí založit českou společnost nesoucí jméno tohoto význačného umělce. Tyto snahy kulminovaly s blížícím se 150. výročím jeho narození, které si pod patronací UNESCA připomínal celý svět v roce 1960.

V padesátých letech minulého století se objevila celá řada publikací s touto tématikou, z nichž jmenujme alespoň tituly Jaroslava Simonidese (Praha je město vcelku pěkné – název publikace byl přejat z Chopinova dopisu rodičům do Varšavy při jeho prvním pobytu v Praze roku 1829) či Jaroslava Procházky (Chopin v Karlových Varech).

Společnost Fryderyka Chopina byla založena 10. 6. 1959 v Mariánských Lázních. Ustavující schůze se zúčastnili zástupci města Mariánské Lázně, Chopinovi obdivovatelé, šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně Miloslav Bervíd, dirigent Jaroslav Soukup, ředitel hudební školy Emil Vlk a zejména hlavní patron profesor František Rauch, jeden z nejvýznamnějších českých klavírních interpretů Chopinovy hudby.

Společnosti se dostalo podpory ze strany města prostřednictvím Jaroslava Porazila a Miroslava Chrousta . Jejím sídlem se stal dům U Bílé labutě (zde Fryderyk Chopin v roce 1836 pobýval), později přejmenovaný na Dům Chopin.

Základní činností společnosti je pořádání Mezinárodního festivalu Fryderyka Chopina, který se koná každoročně v třetím srpnovém týdnu. Tyto festivaly byly od počátku koncipovány jako víceoborová kulturní slavnost. Jsou na ně zváni čeští i zahraniční přední interpreti děl Chopina i jiných velikánů klasické hudby . Festival se dočkal v jubilejním 50. ročníku nové koncepce, která však vychází z dlouholetých tradic. K symfonickým koncertům, recitálům, nokturnu, matiné a výstavám přibyly komorní koncerty, jazzové koncerty a mnoho doprovodných akcí společenského významu (např. golfový turnaj Chopin Cup, tenisový turnaj „Esa Karla Zicha“ atd.)

Společnost také od svého založení pořádá soutěže mladých interpretů Chopinovy klavírní tvorby. Hlavním iniciátorem soutěže a posléze předsedou poroty byl až do své smrti prof. Dr. Václav Holzknecht (+13.8. 1988). Nejdříve probíhala soutěž každý rok, pak byla ustálena jako bienále. Současným předsedou poroty je prof. Ivan Klánský, který zve do poroty významné zahraniční klavíristy.

Již v prvním roce existence Společnosti byl otevřen Památník Fryderyka Chopina. Jeho výtvarnou podobu navrhli architekt Josef Vlček a akademický malíř Osvald Klapper. Za pomoci ředitele městského muzea Oty Pavelky byly v Památníku soustředěny dobové materiály, připomínající skladatelův pobyt v Mariánských Lázních roku 1836.

Od počátku měla Společnost Fryderyka Chopina dobré vztahy se Společností F. Chopina ve Varšavě a díky J. Simonidesovi s polskou kulturou vůbec. Polské delegace se pravidelně zúčastňovaly našich festivalů a stejně tak členové naší Společnosti festivalů v Dusznikách a dalších významných setkání přímo ve Varšavě. Neodmyslitelná je také spolupráce festivalu s Polským velvyslanectvím a Polským institutem v Praze.